ХАРТИЈА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И КОПИРАЊЕ

Category:

Description

ХАРТИЈА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И КОПИРАЊЕ

А4 – 210 x 297 mm

500 pcs

80 g/m2 – white